C# İle Başlıca Veritabanlarına Bağlantı Yapmak

C# İle Başlıca Veritabanlarına Bağlantı Yapmak

 • 1,470 Kez Okundu
 • C#
 • 0 Yorum
 • 2018-09-20 08:09:28

Sizler için C# ile bir çok veri tabanına bağlantı yapabilmeniz için bağlantı cümlelerini bir araya getirdim. Makale içinde bulunan veritabanları şunlardır:

 •  MS SQL Server,
 • MS SQL Express,
 • MS Access, Oracle,
 • IBM DB2,
 • MySql,
 • Sybase,
 • Interbase,
 • Informix,
 • Excel,
 • Text,
 • dBase Dbf,
 • Visual FoxPro .

 

Umarım faydasını görürsünüz.

 

 1. Microsoft SQL Server​
 • ODBC DSN
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Dsn=DsnName;" + 
       "Uid=UserName;" + 
       "Pwd=Secret;"; 
conn.Open();
 • ODBC -- Standard Connection
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Driver={SQL Server};" + 
       "Server=DataBaseNamex;" + 
       "DataBase=DataBaseName;" + 
       "Uid=UserName;" + 
       "Pwd=Secret;"; 
conn.Open();
 • ODBC -- Trusted Connection
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Driver={SQL Server};" + 
       "Server=ServerName;" + 
       "DataBase=DataBaseName;" + 
       "Uid=;" + 
       "Pwd=;"; 
conn.Open();
// or
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Driver={SQL Server};" + 
       "Server=ServerName;" + 
       "DataBase=DataBaseName;" + 
       "Trusted_Connection=Yes;"; 
conn.Open();
 • OleDb -- Standard Connection
using System.Data.OleDb;
var conn = new OleDbConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Driver=SQLOLEDB;" + 
       "Data Source=ServerName;" + 
       "Initial Catalog=DataBaseName;" + 
       "User id=UserName;" + 
       "Password=Secret;"; 
conn.Open();
 • OleDb -- Trusted Connection
using System.Data.OleDb;
var conn = new OleDbConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Driver=SQLOLEDB;" + 
       "Data Source=ServerName;" + 
       "Initial Catalog=DataBaseName;" + 
       "Integrated Security=SSPI;"; 
conn.Open();
 • OleDb -- via IP Address
using System.Data.OleDb;
var conn = new OleDbConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Driver=SQLOLEDB;" + 
       "Network Library=DBMSSOCN;" + 
       "Data Source=xxx.xxx.xxx.xxx,1433;" + 
       "Initial Catalog=DataBaseName;" + 
       "User id=UserName;" + 
       "Password=Secret;"; 
conn.Open();
 • .NET DataProvider -- Standard Connection
using System.Data.SqlClient;
var conn = new SqlDbConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Data Source=ServerName;" + 
       "Initial Catalog=DataBaseName;" + 
       "User id=UserName;" + 
       "Password=Secret;"; 
conn.Open();
 • .NET DataProvider -- Trusted Connection
using System.Data.SqlClient;
var conn = new SqlConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Data Source=ServerName;" + 
       "Initial Catalog=DataBaseName;" + 
       "Integrated Security=SSPI;"; 
conn.Open();
 • .NET DataProvider -- via IP Address
using System.Data.SqlClient;
var conn = new SqlConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Network Library=DBMSSOCN;" + 
       "Data Source=xxx.xxx.xxx.xxx,1433;" + 
       "Initial Catalog=DataBaseName;" + 
       "User Id=UserName;" + 
       "Password=Secret;"; 
conn.Open();
 1. Microsoft Sql Express

 • .NET Data Provider -- Default Relative Path -- Standard Connection
using System.Data.SqlClient;
var conn = new SqlConnection();
conn.ConnectionString = 
   "Data Source=.\SQLExpress;" + 
   "User Instance=true;" + 
   "User Id=UserName;" + 
   "Password=Secret;" + 
   "AttachDbFilename=|DataDirectory|DataBaseName.mdf;"
conn.Open();
 • .NET Data Provider -- Default Relative Path -- Trusted Connection
using System.Data.SqlClient;
var conn = new SqlConnection();
conn.ConnectionString = 
   "Data Source=.\SQLExpress;" + 
   "User Instance=true;" + 
   "Integrated Security=true;" + 
   "AttachDbFilename=|DataDirectory|DataBaseName.mdf;"
conn.Open();
 • .NET Data Provider -- Custom Relative Path -- Standard Connection
using System.Data.SqlClient;
AppDomain.CurrentDomain.SetData(
   "DataDirectory", "C:\MyPath\");
var conn = new SqlConnection();
conn.ConnectionString = 
   "Data Source=.\SQLExpress;" + 
   "User Instance=true;" + 
   "User Id=UserName;" + 
   "Password=Secret;" + 
   "AttachDbFilename=|DataDirectory|DataBaseName.mdf;"
conn.Open();
 • .NET Data Provider -- Custom Relative Path -- Trusted Connection
using System.Data.SqlClient;
AppDomain.CurrentDomain.SetData(
   "DataDirectory", "C:\MyPath\");
var conn = new SqlConnection();
conn.ConnectionString = 
   "Data Source=.\SQLExpress;" + 
   "User Instance=true;" + 
   "Integrated Security=true;" + 
   "AttachDbFilename=|DataDirectory|DataBaseName.mdf;"
conn.Open();
 • .NET Data Provider -- Absolute Path -- Standard Connection
using System.Data.SqlClient;
var conn = new SqlConnection();
conn.ConnectionString = 
   "Data Source=.\SQLExpress;" + 
   "User Instance=true;" + 
   "User Id=UserName;" + 
   "Password=Secret;" + 
   "AttachDbFilename=C:\MyPath\DataBaseName.mdf;"
conn.Open();
 • .NET Data Provider -- Absolute Path -- Trusted Connection
using System.Data.SqlClient;
var conn = new SqlConnection();
conn.ConnectionString = 
   "Data Source=.\SQLExpress;" + 
   "User Instance=true;" + 
   "Integrated Security=true;" + 
   "AttachDbFilename=C:\MyPath\DataBaseName.mdf;"
conn.Open();

 

 1. Microsoft Access

 • ODBC DSN
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = "Dsn=DsnName";
conn.Open();
 • ODBC -- Standard Security
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
  "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" + 
  "Dbq=c:\myPath\myDb.mdb;" + 
  "Uid=Admin;Pwd=;"; 
conn.Open();
 • ODBC -- Workgroup (System Database)
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
  "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" + 
  "Dbq=c:\myPath\myDb.mdb;" + 
  "SystemDb=c:\myPath\myDb.mdw;"; 
conn.Open();
 • ODBC -- Exclusive Use
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
   "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" + 
   "Dbq=c:\myPath\myDb.mdb;" + 
   "Exclusive=1;"; 
   "Uid=Admin;Pwd=;"; 
conn.Open();
 • OleDb with MS Jet -- Standard Security
using System.Data.OleDb;
var conn = new OleDbConnection();
conn.ConnectionString = 
      "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" + 
      "Data Source=c:\mypath\myDb.mdb;" + 
      "User id=admin;" + 
      "Password=";
conn.Open();
 • OleDb with MS Jet -- Workgroup (System Database)
using System.Data.OleDb;
var conn = new OleDbConnection();
conn.ConnectionString = 
      "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" + 
      "Data Source=c:\mypath\myDb.mdb;" + 
      "System Database=c:\mypath\myDb.mdw;"; 
conn.Open();
 • OleDb with MS Jet -- With Password
using System.Data.OleDb;
var conn = new OleDbConnection();
conn.ConnectionString = 
      "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" + 
      "Data Source=c:\mypath\myDb.mdb;" + 
      "Database Password=Secret;"
conn.Open();

 

 1. Oracle

 

 • ODBC DSN
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Dsn=DsnName;" + 
       "Uid=UserName;" + 
       "Pwd=Secret;"; 
conn.Open();
 • ODBC -- New Microsoft Driver
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
      "Driver={Microsoft ODBC for Oracle};" + 
      "Server=OracleServer.world;" + 
      "Uid=UserName;" + 
      "Pwd=Secret;"; 
conn.Open();
 • ODBC -- Old Microsoft Driver
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
  "Driver={Microsoft ODBC Driver for Oracle};" + 
  "ConnectString=OracleServer.world;" + 
  "Uid=UserName;" + 
  "Pwd=Secret;"; 
conn.Open();
 • ODBC -- Oracle Driver
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
  "Driver={Oracle ODBC Driver};" + 
  "Dbq=myDataBase;" + // define in tsnames.ora
  "Uid=UserName;" + 
  "Pwd=Secret;"; 
conn.Open();
 • OleDb -- Microsoft Driver
using System.Data.OleDb;
var conn = new OleDbConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Driver=MSDAORA;" + 
       "Data Source=ServerName;" + 
       "User id=UserName;" + 
       "Password=Secret;"; 
conn.Open();
 • OleDb -- Oracle Driver -- Standard Connection
using System.Data.OleDb;
var conn = new OleDbConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Driver=OraOLEDB.Oracle;" + 
       "Data Source=ServerName;" + 
       "User id=UserName;" + 
       "Password=Secret;"; 
conn.Open();
 • OleDb -- Oracle Driver -- Trusted Connection
using System.Data.OleDb;
var conn = new OleDbConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Driver=OraOLEDB.Oracle;" + 
       "Data Source=ServerName;" + 
       "OSAuthent=1;";
conn.Open();
// or 
using System.Data.OleDb;
var conn = new OleDbConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Driver=OraOLEDB.Oracle;" + 
       "Data Source=ServerName;" + 
       "User id=/" + 
       "Password=;"; 
conn.Open();
 • .NET DataProvider from Microsoft -- Standard Connection
using System.Data.OracleClient;
var conn = new OracleConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Data Source=ServerName;" + 
       "User id=UserName;"; 
       "Password=Secret;"; 
conn.Open();
 • .NET DataProvider from Microsoft -- Trusted Connection
using System.Data.OracleClient;
var conn = new OracleConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Data Source=Servername;" + 
       "Integrated Security=Yes;"; 
conn.Open();
 • .NET DataProvider from Oracle -- Standard Connection
using Oracle.DataAccess.Client;
var conn = new OracleConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Data Source=ServerName;" + 
       "User id=UserName;"; 
       "Password=Secret;"; 
conn.Open();
 • .NET DataProvider from Oracle -- Trusted Connection
using Oracle.DataAccess.Client;
var conn = new OracleConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Data Source=Servername;" + 
       "Integrated Security=Yes;"; 
conn.Open();

 

 

 1. IBM DB2

 • ODBC DSN
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Dsn=DsnName;" + 
       "Uid=UserName;" + 
       "Pwd=Secret;"; 
conn.Open();
 • ODBC without DSN
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Driver={IBM DB2 ODBC DRIVER};" + 
       "DataBase=DataBaseName;" + 
       "HostName=ServerName;" + 
       "Protocol=TCPIP;" + 
       "Port=PortNumber;" + 
       "Uid=UserName;" + 
       "Pwd=Secret;"; 
conn.Open();
 • OleDb -- Microsoft Driver
using System.Data.OleDb;
var conn = new OleDbConnection();
conn.ConnectionString = 
      "Driver=DB2OLEDB;" + 
      "Network Transport Library=TCPIP;" + 
      "Network Address=xxx.xxx.xxx.xxx;" + 
      "Package Collection=CollectionName;" + 
      "Initial Catalog=DataBaseName;" + 
      "User id=UserName;" + 
      "Password=Secret;"; 
conn.Open();
 • OleDb -- IBM Driver
using System.Data.OleDb;
var conn = new OleDbConnection();
conn.ConnectionString = 
      "Driver=IBMDADB2;" + 
      "DataBase=DataBaseName;" + 
      "HostName=ServerName;" + 
      "Protocol=TCPIP;" + 
      "Port=PortNumber;" + 
      "Uid=UserName;" + 
      "Pwd=Secret;"; 
conn.Open();
 • .NET DataProvider from IBM
using IBM.Data.DB2;
var conn = new Db2Connection();
conn.ConnectionString = 
       "DataBase=DataBaseName;" + 
       "Uid=UserName;" + 
       "Pwd=Secret;" + 
conn.Open()

 

 

 1. MySql

 • ODBC DSN
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Dsn=DsnName;" + 
       "Uid=UserName;" + 
       "Pwd=Secret;"; 
conn.Open();
 • ODBC -- MyODBC Driver -- local database
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
      "Driver={MySql};" + 
      "Server=localhost;" + 
      "Option=16834;" + 
      "DataBase=DataBaseName;" 
conn.Open();
 • ODBC -- MyODBC Driver -- remote database
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
      "Driver={MySql};" + 
      "Server=db.domain.com;" + 
      "Option=131072;" + 
      "Port=3306;" + 
      "Stmt=;" + 
      "DataBase=DataBaseName;" + 
      "Uid=UserName;" + 
      "Pwd=Secret;" 
conn.Open();
 • ODBC -- MySQL ODBC 3.51 Driver
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
   "Driver={MySql ODBC 3.51 Driver};" + 
   "Server=ServerName;" + 
   "Option=16834;" + 
   "Port=3306;" + 
   "Stmt=;" + 
   "DataBase=DataBaseName;" + 
   "Uid=UserName;" + 
   "Pwd=Secret;" 
conn.Open();
// or 
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
   "DRIVER={MySql ODBC 3.51 Driver};" + 
   "SERVER=ServerName;" + 
   "DATABASE=DataBaseName;" + 
   "USER=UserName;" + 
   "PASSWORD=Secret;" 
conn.Open();
 • OleDb
using System.Data.OleDb;
var conn = new OleDbConnection();
conn.ConnectionString = 
      "Provider=MySqlProv;" + 
      "Data Source=ServerName;" + 
      "User id=UserName;" + 
      "Password=Secret;" 
conn.Open();
 • .NET DataProvider from CoreLab
using CoreLab.MySql;
var conn = new MySqlConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Host=ServerName;" + 
       "DataBase=DataBaseName;" + 
       "Protocol=TCP;" + 
       "Port=3306;" + 
       "Direct=true;" + 
       "Compress=false;" + 
       "Pooling=true;" + 
       "Min Pool Size=0;" + 
       "Max Pool Size=100;" + 
       "Connection Lifetime=0;" + 
       "User id=UserName;" + 
       "Password=Secret;" + 
conn.Open();

 

 

 1. Sybase

 • ODBC DSN
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Dsn=DsnName;" + 
       "Uid=UserName;" + 
       "Pwd=Secret;"; 
conn.Open();
 • ODBC -- Sybase System 12 (12.5) ODBC Driver
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Driver={SYBASE ASE ODBC Driver};" + 
       "Srvr=ServerName;" + 
       "Uid=UserName;" + 
       "Pwd=Secret;"; 
conn.Open();
 • ODBC -- Sybase System 11 ODBC Driver
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
      "Driver={SYBASE SYSTEM 11};" + 
      "Srvr=ServerName;" + 
      "Uid=UserName;" + 
      "Pwd=Secret;"; 
conn.Open();
 • ODBC -- Intersolv 3.10 ODBC Driver
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
    "Driver={INTERSOLV 3.10 32-BIT Sybase};" + 
    "Srvr=ServerName;" + 
    "Uid=UserName;" + 
    "Pwd=Secret;"; 
conn.Open();
 • ODBC -- SQL Anywhere
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
     "ODBC;" + 
     "Driver={Sybase SQL Anywhere 5.0};" + 
     "DefaultDir=c:\myfolder\;" + 
     "Dbf=c:\mypath\dbname.db;" + 
     "Uid=UserName;" + 
     "Pwd=Secret;" + 
     "Dsn="""";";   // Must be included!
conn.Open();
 • OleDb -- Sybase Adaptive Server Enterprise (ASE)
using System.Data.OleDb;
var conn = new OleDbConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Driver=Sybase.ASEOLEDBProvider;" + 
       "Server Name=ServerName,5000;" + 
       "Initial Catalog=DataBaseName;" + 
       "User id=UserName;" + 
       "Password=Secret;"; 
conn.Open();
// optionally, replace 
// 'Server Name' with 'Srvr', and 
// 'Initial Catalog' with 'Catalog'
 • .NET DataProvider from Sybase
using Sybase.Data.AseClient;
var conn = new AseConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Data Source=ServerName;" + 
       "Initial Catalog=DataBaseName;" + 
       "User id=UserName;" + 
       "Password=Secret;"; 
conn.Open();

 

 

 1. Interbase

 

 • ODBC DSN
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Dsn=DsnName;" + 
       "Uid=UserName;" + 
       "Pwd=Secret;"; 
conn.Open();
 • ODBC -- EasySoft ODBC Driver -- local machine
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
   "Driver={Easysoft IB6 ODBC};" + 
   "Server=localhost;" + 
   "DataBase=localhost:C:\MyPath\DbName.gdb;" + 
   "Uid=UserName;" + 
   "Pwd=Secret;"; 
conn.Open();
 • ODBC -- EasySoft ODBC Driver -- remote machine
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
   "Driver={Easysoft IB6 ODBC};" + 
   "Server=ServerName;" + 
   "DataBase=ServerName:C:\MyPath\DbName.gdb;" + 
   "Uid=UserName;" + 
   "Pwd=Secret;"; 
conn.Open();
 • ODBC -- Intersolv ODBC Driver -- local machine
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
   "Driver=" + 
  "{INTERSOLV InterBase ODBC Driver (*.gdb)};" + 
   "Server=localhost;" + 
   "DataBase=localhost:C:\MyPath\DbName.gdb;" + 
   "Uid=UserName;" + 
   "Pwd=Secret;"; 
conn.Open();
 • ODBC -- Intersolv ODBC Driver -- remote machine
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
   "Driver=" + 
  "{INTERSOLV InterBase ODBC Driver (*.gdb)};" + 
   "Server=ServerName;" + 
   "DataBase=ServerName:C:\MyPath\DbName.gdb;" + 
   "Uid=UserName;" + 
   "Pwd=Secret;"; 
conn.Open();

 

 

 1. Informix

 • ODBC DSN -- INFORMIX 3.30 ODBC Driver
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Dsn=DsnName;" + 
       "Host=HostName;" + 
       "Server=ServerName;" + 
       "Service=ServerName;" + 
       "Protocol=olsoctcp;" + 
       "Database=DataBaseName;" + 
       "Uid=UserName;" + 
       "Pwd=Secret;"; 
conn.Open();
 • ODBC without DSN -- INFORMIX 3.30 ODBC Driver
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Dsn="";" + 
       "Driver={INFORMIX 3.30 32 BIT};" + 
       "Host=HostName;" + 
       "Server=ServerName;" + 
       "Service=ServerName;" + 
       "Protocol=olsoctcp;" + 
       "Database=DataBaseName;" + 
       "Uid=UserName;" + 
       "Pwd=Secret;"; 
conn.Open();
 • ODBC Informix-CLI 2.5 ODBC Driver
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
     "Driver={Informix-CLI 2.5 (32 Bit)};" + 
     "Server=ServerName;" + 
     "DataBase=DataBaseName;" + 
     "Uid=UserName;" + 
     "Pwd=Secret;"; 
conn.Open();
 • OleDb -- IBM Informix OleDb Provider
using System.Data.OleDb;
var conn = new OleDbConnection();
conn.ConnectionString = 
    "Driver=IFXOLEDBC;" + 
    "Data Source=DataBaseName@ServerName;" + 
    "User id=UserName;" + 
    "Password=Secret;"; 
    "Persist Security Info=true;"; 
conn.Open();

 

 

 1. Excel

 

 • ODBC DSN
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Dsn=DsnName;" + 
       "Uid=UserName;" + 
       "Pwd=Secret;"; 
conn.Open();
 • ODBC without DSN
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
    "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)};" + 
    "Driverid=790;" + 
    "Dbq=C:\MyPath\SpreadSheet.xls;" + 
    "DefaultDir=C:\MyPath;"; 
conn.Open();
 • OleDb with MS Jet
using System.Data.OleDb;
var conn = new OleDbConnection();
conn.ConnectionString = 
  "Driver=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" + 
  "Data Source=C:\MyPath\SpreadSheet.xls;" + 
  @"Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes"""; 
conn.Open();

 

 

 1. Text

 • ODBC DSN
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Dsn=DsnName;" + 
       "Uid=UserName;" + 
       "Pwd=Secret;"; 
conn.Open();
 • ODBC without DSN
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
 "Driver={Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)};" + 
 "Dbq=C:\MyPath\;" + 
 "Extensions=asc,csv,tab,txt;"; 
conn.Open();
// Use: sql = "Select * From MyTextFile.txt"
 • OleDb with MS Jet
using System.Data.OleDb;
var conn = new OleDbConnection();
conn.ConnectionString = 
   "Driver=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" + 
   "Data Source=C:\MyPath\;" + 
   "Extended Properties=" + 
    @"""text;HDR=Yes;FMT=Delimited"""; 
conn.Open();
// Use: sql = "Select * From MyTextFile.txt"

 

 

 1. dBase Dbf

 

 • ODBC DSN
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = "Dsn=DsnName";
conn.Open();
// Use: sql = "Select * From MyDb.dbf"
 • ODBC without DSN
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
   "Driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};" + 
   "Driverid=277;" + 
   "Dbq=C:\MyPath\";
conn.Open();
// Use: sql = "Select * From MyDb.dbf"

 

 

 1. Visual FoxPro​
 • ODBC DSN
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = "Dsn=DsnName";
conn.Open();
 • ODBC without DSN -- Database container (dbc)
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
   "Driver={Microsoft Visual FoxPro Driver};" + 
   "SourceType=DBC;" + 
   "SourceDB=C:\MyPath\MyDb.dbc;" + 
   "Exclusive=No"; 
conn.Open();
 • ODBC without DSN -- Free table directory
using System.Data.Odbc;
var conn = new OdbcConnection();
conn.ConnectionString = 
   "Driver={Microsoft Visual FoxPro Driver};" + 
   "SourceType=DBF;" + 
   "SourceDB=C:\MyPath;" + 
   "Exclusive=No"; 
conn.Open();
 • OleDb -- Database container (dbc)
using System.Data.OleDb;
var conn = new OleDbConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Driver=VFPOLEDB;" + 
       "Data Source=C:\MyPath\MyDb.dbc;" + 
       "Collating Sequence=machine;" + 
       "Password=Secret;"; 
conn.Open();
 • OleDb -- Free table directory
using System.Data.OleDb;
var conn = new OleDbConnection();
conn.ConnectionString = 
       "Driver=VFPOLEDB;" + 
       "Data Source=C:\MyPath\;" + 
       "Collating Sequence=general;" + 
       "Password=Secret;"; 
conn.Open();

 

Sevgiyle Ve Bilgiyle Kalın...

Henüz kimse yorum eklememiş

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?

  Önerilen Video
  Sponsor Reklamlar
  Son Yorumlar
  Etiket Bulutu
  C#PopupFormOtomatikProgramBaşlatmaBaşlangıçBasitEkran Koruyucuc#ekran görüntüsümail göndermeexedllbirleştirmekIL MergePhpMSSQL BAĞLANTIGerçekIPRealTextBinaryConvertÇalışmaSüreHesaplamakBulmakCssjQueryHtmlScroll TopYukarı ÇıkOnMinimizeControlBoxSimge DurumunaKüçültInternetGetConnectedStateİnternetBağlantıKontrolŞifre MatikPassword GeneratorHash ŞifrelemeMD5SHA1SHA256SHA384SHA512Asimetrik ŞifrelemeRSASimetrik ŞifrelemeKriptoŞifrelemeAlgoritmaDESRC2RijndaelTripleDESKeyLogKlavye DinleTuş YakalamaGlobal HookDialogResultÇıkış MesajıUyarı MesajıFormClosingMySQLConnector/NetKullanımSoruCheckBoxListViewÇoklu SilmebiosdramexploitkontrolgüvenlikinteljavascriptrowhammerscriptPHPAdmin PanelResponsiveXtbadminFreeÜcretsizWifiWirelessKeysŞifreAnahtarPasswordKablosuz AğDepolamaŞifreler NeredeKablosuz ŞifreAndroidTelefonNasılYazılırProgramlama DiliHesap MakinesiSEONedirNasıl YapılırAnalizGoogleLinkÖzgünMobilKonuResim Robots.txtSite MapŞifreli GirişŞifreli FormŞifre KoymaŞifreli AçılışCompilingDebuggingDerlemeKarma ModMixed ModeApp.ConfigKurbanBayramMübarek OlsunBlogScriptYonetimAdminPanelText EditorMSHTMLEditorYazıDüzenleyiciEasyAppKolayUygulamaÇalıştırmaAkıllı TelefonKlavyeiOSKeyboardEl YazısıCalculatorMyScriptHand WritingDosya YöneticisiFile ExplorerFTPBluetoothRootTask ManagerGörev YöneticisiSystemTargetWeb Application PentestErrorShowHideHataGösterGizlePDOSelectInsertUpdateDeleteConnectSeçimEklemeSilmeGüncellemeMsSQLVeritabanıÇeviriçiDatabaseConverterDbConvertMaskeli IPGerçek IPTarayıcı Tespitİşletim Sistemi TespitTekil Ziyaretçi BilgileriAktif Ziyaretçi BilgileriZiyaretçi SayacıVirüsTemizlemeFirewallServiceSecurityServiceTimeServicePentestGüvenliksızma TestiuniscanwindowslinuxperlDosyaKlasörListelemekFileFolderListInternetDownloadUploadSpeedMonitorServisMsconfigStartupRunServiceIOSMatematikDenklemÇözümKameraKablosuzinternetHotspotPaylaşımAyarlarKaliLinuxSharedTerminalÖsymDuyuruTimeTimeZoneDateZamanTarihdate()time()FreelancerSerbestÇalışanJobsİşlerWebSiteVersionSürümGeçişUbuntuSunucuApachephpinfo()phpversion()FonksiyonHerseyiKopyalacopyallcopySızma TestiSQLMapWindowsPython810HotSpotWi-FiWlannetshhostednetworkAutoWlanJsGeri SayımTextAreaOtomatik KayıtSayacSaniyeCountDownXtbadminV2AjaxJavaScriptNumaraFormatPhoneNumberFormatTelefonNumarasıDebuggerDetectUnpackerDisassemblerSecurityReverseEngineeringAlgorithmMacDKHOSCTFCapture The FlagForensicTriviaIntelligenceCRC32CRYPTPASSWORD_HASHWin10StoreMağazaMicrosoftReInstallWSLPowerShellPOSTCyberSiberAdli BilişimHackerUSBCDLiveToolsBruterNmapMSSQL ServerMS SQL ExpressMS AccessOracleIBM DB2SybaseInterbaseInformixExceldBase DbfVisual FoxProMySQLConnectionŞifreleri BulCMDLaZagneEthernetTuxCutNetCutNetKillPerformansCronTabCronJobRestartStopStartBashShellWireSharkFlagUSOMBTKBase64QRÇözümlerWriteUpWrite-UpFinalReconOSINTToolScannerWebsite
  Bumerang - Yazarkafe